Agenda voor de ledenvergadering d.d. 20 november as.

november 11, 2017

Beste sportvrienden van AZSV,

Op maandagavond 20 november 2017 wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van AZSV gehouden om 20.00 uur, waar we jou van harte voor uitnodigen.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 1. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 09-01-2017
 1. Jaarverslag
 1. Huldiging Jubilarissen
 1. Financieel Jaarverslag
 1. Verslag Kascommissie
 1. Benoeming leden Kascommissie
 1. Vaststellen financiële begroting 2017-2018
 1. Communicatie 2.0
 1. Bestuursleden:

Aftredend en herkiesbaar: Karin Harmsen en Gerben Houwers

Aftredend en herkiesbaar (tot afronding bestuurlijk vernieuwing, agendapunt 11): Aart Freriks

Voorstel om Wim van de Put, wonend aan de Dinxperlosestraatweg 25 te Aalten, te

benoemen als bestuurslid.

 1. Bestuurlijke organisatie/vernieuwing
 1. Mededelingen
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

Graag tot 20 november, 20.00 uur in de kantine van AZSV.

Met vriendelijke groet: Bestuur AZSV


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *