Historie

AZSV, Aaltense Zaterdag Sport Vereniging, werd opgericht op 5 juni 1948, met ds. Kroneman als eerste voorzitter, bijgestaan door dhr. van Huet (secretaris) en dhr. Lievers (penningmeester).

Het eerste terrein waarop gespeeld werd, was een weiland aan de Bodendijk. AZSV telde in het oprichtingsjaar 35 leden. Daarna vertrok de club naar de Molenkamp, waar men de beschikking kreeg over een heus voetbalveld. Erg honkvast bleek AZSV niet te zijn, want korte tijd later verhuisde de vereniging naar de Bocholtsestraat.

In de beginjaren `50 bleek het financieel met AZSV zo slecht te gaan, dat men tijdens een bestuursvergadering besloot om de club op te heffen. Op initiatief van enkelen werd een Bonte Avond georganiseerd, om zodoende te trachten de vereniging van de ondergang te redden. Dit bleek een schot in de roos en het voortbestaan was gewaarborgd.

Om de leden van AZSV op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de club, verscheen (onregelmatig) het clubblad, bestaande uit een gestencild blaadje.

Tijdens de viering van het 10-jarig jubileum (1958) werd het huidige sportterrein aan de Haartsestraat in gebruik genomen, compleet met een heuse kleedaccommodatie.

AZSV ontwikkelde zich steeds beter. De lichtinstallatie op het trainingsveld werd vernieuwd, waarbij nu zelfs een doel in de schijnwerpers stond.

In 1965 kon AZSV voor de eerste keer in haar bestaan de kampioensvlag hijsen, al wist men promotie naar de derde klasse niet te realiseren.

Het ledental nam gestaag toe en om tegemoet te komen aan de eisen van de tijd, werd in 1966 begonnen met het bouwen van een nieuw clubgebouw, volledig uitgevoerd door vrijwilligers van de club. Ook op sportief gebied boekte AZSV successen, want in 1970 promoveerde het eerste elftal naar de derde klasse.

Het 25-jarig jubileum (1973) ging de boeken in als een hoogtepunt met een dikke, zwarte rand. Maar liefst drie prominente clubmensen kwamen achtereen op tragische wijze om het leven. De geplande feestelijkheden vonden slechts op sobere wijze doorgang met een ingetogen receptie en een wedstrijd tegen FC Twente, dat keeper Eddy Pasveer van AZSV had gecontracteerd.

Naast het veldvoetbal startte AZSV in 1977 ook met een zaalvoetbalafdeling. Een andere activiteit die in dat jaar het levenslicht zag, was het D-pupillentoernooi, met aanvankelijk regionale, maar later ook nationale en internationale deelname. AZSV bleef intussen maar doorgroeien qua ledental en met name bij de jeugd. Daarom werd besloten om de pupillenafdeling uit te breiden met een groep F-pupillen (6-8 jaar). In de beginjaren `80 deed de sponsoring haar intrede bij AZSV en middels tientallen reclameborden en shirtreclame verzekerde de club zich jaarlijks van een leuke bron van inkomsten. Augustus 1981 was een historisch moment in de geschiedenis van AZSV, omdat voor het eerst een damesteam werd ingeschreven voor de competitie.

Vanaf 1983 wordt er na afloop van de reguliere competitie nog het Straatvoetbaltoernooi georganiseerd, waarbij jaarlijks honderden spelers en speelsters strijden om de winst en bovenal genieten van de grote gezelligheid, die het toernooi met zich meebrengt. Om AZSV ook bij de Aaltense bevolking nog meer te promoten, werd besloten om met een corsowagen deel te nemen aan de jaarlijkse optocht tijdens het volksfeest.

In 1987 behaalde AZSV 1 een sportief hoogtepunt, door kampioen te worden en te promoveren naar de tweede klasse, waar de rood-witten zich in het seizoen erop prima wisten te handhaven.

Het 40-jarig jubileum (1988) werd op grootse wijze gevierd met een fantastische feestweek, die bol stond van de activiteiten.

Om AZSV moreel en financieel te steunen werd in 1989 de supportersvereniging opgericht, die zich tevens ten doel stelde om de band tussen de supporters onderling te verstevigen.

Op 3 mei 1992 werd er geschiedenis geschreven, toen AZSV promoveerde naar de eerste klasse, het Walhalla van het zaterdagvoetbal. Op het gebied van de accommodatie wilde de club niet achterblijven. Zo werd er een nieuwe kaartverkoopcabine gebouwd en werd het vierde veld voorzien van nieuwe lichtmasten. De Stichting Villekamp werd in 1992 opgericht en realiseerde de bouw van de overdekte tribune met 350 zitplaatsen.

Het seizoen in de eerste klasse werd een eenmalig optreden, maar de reis die de selectie maakte naar het Arabische oliestaatje Oman maakte veel goed.

Het steeds verder toenemende ledenaantal zorgde ervoor dat de accommodatie regelmatig werd aangepast. Zo werden er extra kleedkamers onder de tribune gebouwd en de kantine vergroot en gemoderniseerd.

Het 50-jarig jubileum werd in 1998 uitbundig gevierd. Er verscheen een fraai jubileumboek en een zeer gevarieerd feestprogramma zorgde voor veel vertier.

Het seizoen 2000-2001 kende zowel hoogte- als ook dieptepunten. Een mijlpaal in de geschiedenis van AZSV was ongetwijfeld de aanmelding van het duizendste lid. Daarnaast bleek, dat AZSV 1 het op sportief gebied in de eerste klasse niet kon bolwerken en was uiteindelijk degradatie onontkoombaar. Toch zakte de club geenszins in elkaar en werden de schouders er gezamenlijk ondergezet. In de zomer van 2001 speelde AZSV een verdienstelijke wedstrijd tegen De Graafschap en werd tevens een zeer moderne fysio- en fitnessruimte in gebruik genomen. Een prima start van het seizoen, dat in de zomer van 2002 bekroond werd met de titel en promotie naar de eerste klasse.

 

In 2002 werd er een nieuwe tak aan “het voetbal-bedrijf AZSV“ toegevoegd, namelijk een afdeling G-voetbal. Vooralsnog speelt men niet in competitieverband, maar is de groep wel iedere zaterdag actief met trainen of het spelen van een oefenwedstrijd.

AZSV. besloot in 2003 om het korps vrijwilligers van de club te bedanken voor hun belangenloze inzet en organiseerde een grootse feestavond. Het idee viel prima in de smaak en kreeg een jaarlijks vervolg.

Dat het voetbal ook in de zomermaanden in trek is, bleek wel toen een tweetal profwedstrijden bezocht werden door ruim 5000 toeschouwers.

Het ledental van AZSV bleef groeien, met name bij de meisjes- en damesafdeling. Zo kon in de herfst van 2003 het honderdste vrouwelijke lid worden begroet.

Een commissie wordt in het leven geroepen om een gestructureerd vrijwilligersbeleid op te zetten. Met het in kaart brengen van alle taken van deze –voor AZSV- belangrijke groep leden, heeft de commissie o.a. tot doel knelpunten te signaleren en de bevindingen door te spelen naar het bestuur en de diverse afdelingen van de club.

De groei van de vereniging ging gestaag door, maar zorgde echter ook voor problemen. Zo was bijvoorbeeld het aantal kleedkamers bij lange na niet toereikend voor het grote aantal spelers en speelsters, die op zaterdag hun wedstrijd moesten spelen. De eerste gesprekken over uitbreiding van de kleedaccommodatie vonden eind 2004 plaats.

De damesafdeling bestond in de zomer van 2005 25 jaar en dit feit werd onder meer gevierd met een grote reünie.

In het najaar van 2005 vond de opening van 8 nieuwe kleedkamers en een multifunctionele ruimte plaats. Een grote groep vrijwilligers verrichtte het nodige werk en ook diverse sponsoren lieten zich niet onbetuigd en droegen hun steentje bij.

Anno 2006 is AZSV een club met meer dan 1100 leden, een groot vrijwilligerskorps en een grote achterban. ­­De roodwitte vereniging is een begrip in Aalten en is volop in beweging.

Voor de nabije toekomst richt de club zich o.a. op een helder te voeren beleid met speciale aandacht voor bestuurlijke vernieuwingen en een duidelijke visie m.b.t. voetbaltechnische zaken.